July 15, 2022 20:30 Pavel Skornyakov Quintet. Personal Storm
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)

July 26, 2022 20:30 Nikolai Kulikov Quartet
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)

August 13, 2022 20:00 Pavel Skornyakov Quartet
JAM Club (Moscow, Sretenka str., 11)