October 2, 2019 20:30 Pavel Skornyakov Quartet. Special guests: Julia Perminova (piano) and Alina Vladimirova (vocals)
Butman Club (Moscow, Verhnya Radishevskaya str., 21)

October 4, 2019 20:00 Snake Steak
Rhythm&Blues Cafe (Moscow, Starovagankovskiy lane, 19c2)

October 5, 2019 24:00 Mikhail Merkulov Ensemble
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)

October 8, 2019 20:30 Irina Rodiles and All That Jazzzzz
Butman Club (Moscow, Verhnya Radishevskaya str., 21)

October 10, 2019 20:00 Pavel Skornyakov Quartet
JAM Club (Moscow, Sretenka str., 11)

October 14, 2018, 20:00 Snake Steak
Defaqto (Moscow, Bolshaya Lubyanka str., 30/2)