October 22, 2020 19:00 Pavel Skornyakov Quartet
JAM Club (Moscow, Sretenka str., 11)