September 17, 2021 21:00 Sergey Hutas Quartet
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)

September 18, 2021 19:00 Pavel Skornyakov Quintet
JAM Club (Moscow, Sretenka str., 11)

September 23, 2021 20:00 Natalya Skvortsova Quartet. Tribute to Komeda
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)