November 9, 2019 21:00 Naik Borzov
Mumiy Troll Music Bar (Moscow, Tverskaya 7)

November 13, 2019 20:00 Jazz Jam with Anna Gelyuk
Defaqto (Moscow, Bolshaya Lubyanka str., 30/2)

November 15 and 16, 2019 20:30 Dmitry Khoronko Orchestra
Magnus Locus (Moscow, Mira prospekt, 12 bld. 9)

November 23, 2019 Pavel Skornyakov Quartet
Londa Hotel (Georgiou ‘A 72, Germasogeia 4048, Cyprus)

November 25, 2019 20:00 Snake Steak
Defaqto (Moscow, Bolshaya Lubyanka str., 30/2)

November 28, 2019 21:00 Irina Rodiles Ensemble
ESSE Jazz Club (Moscow, Pyatnitskaya street, 27, 3А)